cennik
Regionalna Instalacja do Przetwrzania Odpadów Komunalnych przyjmuje odpady:
PDF Drukuj Email

od poniedziałku do piątku g. 7.00 - 19.00
w soboty g. 7.00- 13.30

 
Cennik
PDF Drukuj Email

Cennik skrócony za  zagospodarowanie odpadów komunalnych w Regionalnej Instalacja do Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Inowrocławiu:

Lp. Określenie odpadu

Cena zł/Mg

1

Niesegregowane (zmieszane)
odpady komunalne

215,00
2

Odpady powstające
przy porządkowaniu cmentarzy

85,00
3

Ziemia z wykopów, żwir, piaski
popioły, urobek z pogłębiania, minerały

50,00
4

Odpady organiczne ("zielone")


wymagające przygotowania
do procesu produkcji kompostu

40,00

55,00

100,00

5

Odpady ze sprzątania
ulic i placów

215,00
6

Odpady z pozimowego sprzątania
ulic i placów

100,00
7

Pozostałe odpady
nie wymienione

250,00
8 Rozdrobnione gałęzie,
liście, trawy
55,00
9

Odpady komunalne gromadzone
selektywnie i posegregowane (os. fiz.)

100,00
10

Niezanieczyszczone
warstwy gleby

50,00
11

Zmieszane odpady
z budowy

400,00
12

Niezanieczyszczone odpady stanowiące
surowce wytworzone przez podmioty
gospodarcze - PP, PET, HDPE, LDPE
folie, makulatura, szkło opakowaniowe,
szkło okienne, metale, drewno

100,00
13

Zmieszane odpady z remontów
i budów zawierające styropian

500,00
14

Zużyte urządzenia elektryczne,
elektroniczne - niekompletne

2000,00
15

Zużyte urządzenia elektryczne,
elektroniczne - podmioty gospodarcze

215,00
16

Skratki (z procesu oczyszczania
ścieków komunalnych)

200,00
17

Gruz budowlany

70,00


Powyższe ceny, nie obejmują podatku od towaru i usług.

Cennik szczegółowy: pobierz